خبرگزاری صدای افغان (آوا) 24 اسد 1401 ساعت 9:00 https://www.avapress.com/fa/news/257131/دستاورد-یکساله-معارف-بلخ-ریشه-کن-کردن-فساد-شناسایی-معلمان-خیالی-بهبود-کیفیت -------------------------------------------------- عنوان : دستاورد یکساله معارف بلخ: از ریشه‌کن کردن فساد و شناسایی معلمان خیالی تا بهبود کیفیت -------------------------------------------------- همزمان با فرارسیدن یکسالگی دولت امارت اسلامی، مسئولان معارف بلخ می گویند که در یک سال گذشته اقداماتی انجام داده اند که در ۲۰ سال اخیر بی نظیر بوده است. فساد اداری در معارف را ریشه کن، معلمین خیالی را شناسایی کرده و کیفیت تعلیمی را بهبود بخشیده اند. متن : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- مزار شریف: محمد نعیم بلخی؛ آمر معارف شهری ریاست معارف بلخ، امروز دوشنبه ۲۴ اسد در گفتگو با آوا گفت: ریاست معارف بلخ فعالیت هایی را که طی ۲۰ سال گذشته صورت نگرفته بود در مدت یک سال انجام داده است. فساد در معارف از بین رفته و کیفیت آموزش و پرورش بهبود یافته است.   وی تعیین احصائیه دقیق از دانش آموزان، شناسایی آموزگاران خیالی، تعیین معلمین موافق الرشته و نابودی فساد اداری را کارکردهای یک ساله معارف بلخ عنوان کرد.   آمر معارف شهری افزود: معارف بلخ توانست احصائیه دقیق آموزگاران و دانش آموزان شهر مزار شریف را تعیین کند که طبق این احصائیه نزدیک به ۳۰۰ هزار دانش آموز و هفت هزار آموزگار در مکاتب دولتی شهر مزار شریف وجود دارند.   به گفته او، همچنین معارف بلخ ۵۰۰ معلم اضافه بست را که در صنوف تدریس نمی کردند و طبق واسطه تعیین گردیده بودند، شناسایی و سپس به مکاتبی  که با کمبود آموزگار مواجه بوده، فرستاده است.   آمر معارف شهری مزار شریف تاکید کرد که در حکومت پیشین در بعضی مکاتب 150 معلم وجود داشتند؛ اما در بعضی مکاتب 120 دانش آموز از بی معلمی در یک صنف درس می خواندند.   او تصریح کرد که در حال حاضر در معارف بلخ هیچ واسطه و پول مطرح نیست و هر فرد نظر به شایستگی و ظرفیت اش گماشته می شود.   این در حالی است که در سال های گذشته مردم از افزایش فساد اداری در معارف بلخ شکایت داشتند و می گفتند که هیچ اقدامی بدون پول و واسطه در این اداره ممکن نیست.    اما آمر معارف شهری مزار شریف گفت: فساد در هیچ اداره مربوط به معارف بلخ وجود ندارد؛ هیچ فردی نمی تواند از کسی برای اجرای کار حتی صد افغانی بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیافتد ۲۴ ساعت اینجا بوده نمی تواند. معارف جای انسان های ناپاک و استفاده جو نیست.   یافته های آوا نشان می دهد که در سال های گذشته زمانی که یک فرد می خواست در یکی از مکاتب بلخ استخدام شود باید ابتدا به مدیر مکتب و سپس به مسئولین و کمیشن کاران در معارف 50 تا 150 هزار افغانی رشوت پرداخت می کرد.   همچنین آمر معارف مزار شریف از بهبود کیفیت درسی خبر داده گفت: برای بهبود کیفیت تعلیم و تربیه 16 تن از مدیران مکاتب را تبدیل کرده ایم، هر معلم را در رشته تحصیلی اش گماشتیم و از این به بعد مانند گذشته استاد دری، ریاضی تدریس نمی کند.   او همچنین تاکید کرد که برنامه هایی را روی دست دارد تا دیگر دانش آموزانی که از صنف دوازه فارغ می شوند، بی سواد نباشند؛ بلکه کاملا باسواد بوده و هیچ مشکل علمی نداشته باشد. در حالی که در گذشته شماری از دانش آموزان پس از دوازه سال مکتب، سواد خواندن و نوشتن نداشتند.   در کنار دستاوردهای معارف بلخ، اما کمبود کتاب های درسی، صنوف و آموزگار هنوز مشکلاتی هستند که پا برجا اند و آمر معارف شهر مزار شریف از تلاش ها برای حل آنها حل خبر داد.   آمر معارف شهری مزار شریف گفت که هفت هزار معلم رسمی و ۱۳۰۰ معلم حق الزحمه در مکاتب مزار شریف تدریس می کنند که معاشات آموزگاران رسمی از سوی معارف پرداخت می شود؛ اما هنوز حقوق آموزگاران حق الزحمه پرداخت نمی شود.   او گفت که موسسات کمک رسان شش ماه به آموزگاران حق الزحمه مواد خوراکی توزیع کردند؛ اما بعد از شش ماه دیگر کمکی به آنان داده نمی شود و او از موسسات می خواهد تا معلمین حق الزحمه این ریاست را کمک کنند.   این در حالی است که در کل ۴۶۰ مکتب و مدرسه تحت کنترول معارف در شهر مزار شریف فعالیت دارند.