خبرگزاری صدای افغان (آوا) 30 ثور 1396 ساعت 11:17 https://www.avapress.com/fa/news/143236/دکتر-روحانی-بیش-22-میلیون-رأی-پیشتاز-آرای-آقای-رئیسی-15-رسید -------------------------------------------------- تازه ترین نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایران عنوان : دکتر روحانی با بیش از 22 میلیون رأی پیشتاز است/ آرای آقای رئیسی به بیش از 15 میلیون رسید ساعت 2 بعد از ظهر امروز نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلان می شود -------------------------------------------------- متن : ستاد انتخابات ایران، تازه ترین نتایج ابتدایی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، حسن روحانی همچنان با ۲۲ میلیون ۷۹۶ هزار و ۴۶۸ پیشتاز این انتخابات است.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به گفته علی رضا احمدی، رییس ستاد انتخابات ایران، ۴۰ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۲۹ رأی به صندوق ها ریخته شده که پس از بررسی ها، ۳۸ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۴۷۰ رأی آن، درست و صحیح بوده است.بر اساس آمار ارائه شده از سوی رییس ستاد انتخابات ایران، آخرین آرای ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری به شرح زیر است: ۱ـ حسن روحانی: ۲۲ میلیون ۷۹۶ هزار و ۴۶۸ رأی ۲ـ سید ابراهیم رئیسی: ۱۵ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۱۹۴ رأی ۳ـ سید مصطفی میرسلیم: ۴۵۵ هزار و ۲۱۱ رأی ۴ـ سید مصطفی هاشمی طبا: ۲۱۰ هزار و ۵۹۷ رأیبه گفته علی رضا احمدی، "روند و نتیجه آرا تقریبا مشخص است، اما به لحاظ قانونی، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور(داخله) ساعت ۱۴، نتیجه نهایی را اعلام خواهند کرد".