خبرگزاری صدای افغان (آوا) 17 جوزا 1393 ساعت 23:25 https://www.avapress.com/fa/news/93015/پشتیبانی-هواداران-داکتر-زلمی-رسول-درهرات-ازتیم-اصلاحات-وهمگرایی -------------------------------------------------- عنوان : پشتیبانی هواداران داکتر زلمی رسول درهرات ازتیم اصلاحات وهمگرایی -------------------------------------------------- متن : ده هاتن ازهواداران و اعضای ستاد انتخاباتی داکتر زلمی رسول کاندیدای دور اول ریاست جمهوری کشور از کاندیداتوری داکتر عبدالله عبدالله دردوردوم اعلان حمایت نمودند. راز محمد یاری مسئول ستاد داکتر زلمی رسول در هرات گفت: آنان امروز طی مراسمی با حضور مسئولان تیم اصلاحات و همگرایی پشتیبانی شان را از تصمیم داکتر زلمی رسول مبنی بر حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی اعلان نمودند. وی گفت: بررسی های تیم شان نشان داد که نظر به نزدیکی برنامه ها و دیدگاه های داکتر زلمی رسول با داکتر عبدالله عبدالله, آنان در دور دوم از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت نمایند. مسئول این ستاد در هرات افزود: آنان از هزاران طرفدار زلمی رسول در هرات خواستند تا در روز ۲۴ جوزا رای شان را به داکتر عبدالله عبدالله بدهند. از سوی دیگر در این گردهمایی ده ها تن از هواداران زلمی رسول حمایت شان را از تیم اصلاحات و همگرایی در دور دوم انتخابات اعلان نمودند. آنان داکتر عبدالله عبدالله را شخصیتی مناسب برای کسب کرسی ریاست جمهوری کشور دانستند. در همین حال مسئولان ستاد داکتر عبدالله عبدالله در هرات از این اعلان حمایت هواداران زلمی رسول در هرات قدردانی نموده وعده سپردند که تیم اصلاحات و همگرایی بعد از پیروزی در انتخابات ۲۴ جوزا به تمامی خواسته های مشروع مردم جواب مثبت خواهد داد. درحالی که تنها ۶ روز دیگر به روز انتخابات باقی مانده است، ولی همچنان بر اعلان حمایت های مردمی در گوشه و کنار افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله افزوده میشود.