خبرگزاری صدای افغان (آوا) 31 جوزا 1401 ساعت 11:08 https://www.avapress.com/fa/note/254569/افغانستان-همسایگان-مبارزه-مشترک-بیگانگان -------------------------------------------------- عنوان : افغانستان، همسایگان و مبارزه مشترک با بیگانگان -------------------------------------------------- خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: مشخص نیست که آیا آنچه از سوی آقای استانکزی مطرح شده، برایند یک استراتژی مدون است و شالوده آن را یک راهبرد آینده نگرانه تشکیل می دهد یا نه؛ اما توجه به این واقعیت که منطقه ما نیازمند تشکیل یک بلوک از کشورهای مسلمان و مشترک المنافع برای مقابله با نفوذ، حضور، سلطه و هژمونی قدرت های استعماری بیگانه است، شاید هیچگاه به اندازه امروز، ضرورت و فوریت نداشته است. متن : شیرمحمد عباس استانکزی؛ معین سیاسی وزارت خارجه «امارت اسلامی» می گوید که با ایجاد وحدت با کشورهای همسایه دیگر نمی گذاریم که پای بیگانگان به افغانستان و منطقه باز شود؛ زیرا حضور بیگانگان در منطقه بی ثبات کننده است.   او روز یکشنبه (29جوزا) در نشستی تحت نام "آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه" در کابل از مهمان نوازی چهار دهه‌ای ایران و پاکستان از مهاجرین افغان تشکر کرد و گفت: این دو کشور همسایه با پناه دادن به میلیون ها مهاجر افغان در چهار دهه گذشته مسئولیت اسلامی خویش را ادا کرده اند.   او افزود: ما به کشورهای همسایه اطمینان می دهیم که افغانستان حیثیت پل را دارد و ما متعهد هستیم که با کشورهای منطقه روابط حسنه داشته باشیم.   معین وزارت خارجه تاکید کرد که «ما با متحد بودن با کشور های همسایه دیگر نمی گذاریم که پای بیگانگان به افغانستان و منطقه باز شود؛ زیرا حضور بیگانگان در منطقه بی ثبات کننده است.   معین سیاسی وزارت امور خارجه «امارت اسلامی» به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است و آن هم افزایی نیرو، قدرت و ظرفیت کشورهای همسایه منطقه برای مبارزه با حضور بیگانگان است.   مشخص نیست که آیا آنچه از سوی آقای استانکزی مطرح شده، برایند یک استراتژی مدون است و شالوده آن را یک راهبرد آینده نگرانه تشکیل می دهد یا نه؛ اما توجه به این واقعیت که منطقه ما نیازمند تشکیل یک بلوک از کشورهای مسلمان و مشترک المنافع برای مقابله با نفوذ، حضور، سلطه و هژمونی قدرت های استعماری بیگانه است، شاید هیچگاه به اندازه امروز، ضرورت و فوریت نداشته است.   اکنون که نیروهای اشغالگر خارجی یکبار دیگر با حقارت از افغانستان و سوریه و عراق رانده شده اند، این فرصت تاریخی برای همه کشورهای قربانی سلطه گری های استکباری بیگانگان فراهم شده است که در کنار همدیگر  برای دفاع از سرنوشت و سرزمین و حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی و منافع راهبردی خویش در برابر مداخلات، نفوذها و سلطه گری های مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان، متحد شوند، مقاومت و مقابله کنند.   تجربه زیسته کشورهای اسلامی و مستعمرات گوناگون قدرت های جهانخوار در طول تاریخ به ویژه در دوران معاصر هم نشان می دهد که هیچ کشوری به تنهایی در زمینه مقابله با استعمارگران و رهایی کل منطقه از سلطه و هژمون آنان موفق نمی شود یا دست کم، موفقیت آن در نهایت، محدود و منحصر به جغرافیای خاصی خواهد ماند و فراگیر و سراسری نخواهد شد.   از جانب دیگر، دنیای ما دنیای همبستگی بلوک ها، تولد اتحادیه ها و ایجاد پیمان های بزرگ چندجانبه برای خلق امنیت و ثبات و صیانت از منافع همبسته و مقابله با تهدیدهای مشترک است.   به بیان دیگر، نظم حاکم بر مناسبات جهان ما اقتضا می کند که کشورهایی که به تنهایی قدرت لازم را برای مقابله با موج های ویرانگر مهاجم از سوی استعمارگران و مستکبران ندارند، باید با هم افزایی نیروها، توانمندی ها و ظرفیت های خود در چارچوب یک استراتژی چندجانبه گرا، نظم نوین جهانی مبتنی بر هژمونی غیرمشروع ابرقدرت ها را مختل کنند، سیطره بلامنازع و یکجانبه جهانخواران را درهم بشکنند و خود ابتکار عمل بازتعریف نظم و ثبات مبتنی بر استقلال و اقتدار خود، و تضعیف و اضمحلال قدرت های خارجی و فرامنطقه ای را در اختیار بگیرند.   با این حساب، به نظر می رسد اکنون که نیروهای اشغالگر بیگانه از منطقه رانده شد اند، بستر لازم برای برداشتن نخستین گام در این مسیر از سوی افغانستان، کشورهای همسایه و منطقه به وجود آمده است و چه بسا هرچه زودتر در این زمینه اقدام شود، نتایج زودبازده تری به دست خواهد آمد.   البته بدیهی است که این ایده در شرایط کنونی، اندکی غیرواقع بینانه و بلندپروازانه به نظر می رسد؛ اما در عین حال، این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که تنها راه بازگشت عزت و اقتدار به شرق اسلامی، همین است. بر این اساس، به هر میزانی که در زمینه عملیاتی کردن این ایده، تاخیر و تأنی و تعلل شود به همان میزان به نفع استعمارگران، مستکبران و جهان خواران سلطه جو، جاه طلب و تمامیت خواه، و به زیان کشورهای هدف سلطه و نفوذ آنان خواهد بود.