خبرگزاری صدای افغان (آوا) 13 جدی 1397 ساعت 11:06 https://www.avapress.com/fa/news/177114/جمع-آوری-عواید-شهرداری-مزار-شریف-الکترونیکی -------------------------------------------------- عنوان : جمع‌آوری عواید در شهرداری مزار شریف الکترونیکی شد -------------------------------------------------- شهردار شهر مزار شریف اظهار داشت: با این سیستم می توانیم حقوق کارمندان، بودجه مصرفی و تکس صفایی را با هماهنگی مرکز اجرا نماییم که این سیستم برای شفافیت، بلند رفتن ظرفیت، سرعت کار و افزایش عواید شهرداری بسیار مهم و موثر می باشد. متن : شهردار مزار شریف در مراسم افتتاح سیستم IFMS ( مدیریت واحد مالی ) گفت: راه اندازی این سیستم در ناحیه ها و مدیریت مالی شهرداری سبب می شود تا ما کنترول الکترونیک بر عواید شهری داشته باشم. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالحق خرمی؛شهردار شهر مزار شریف اظهار داشت: با این سیستم می توانیم حقوق کارمندان، بودجه مصرفی و تکس صفایی را با هماهنگی مرکز اجرا نماییم که این سیستم برای شفافیت، بلند رفتن ظرفیت، سرعت کار و افزایش عواید شهرداری بسیار مهم و موثر می باشد. وی همچنان یادآور می شود که کارمندان شهرداری طی سه روز نحوه استفاده و کاربرد این سیستم جدید را فراگرفتن و کاملا آماده ی تطبیق می باشند. خرمی تصریح می کند که سیستم جدید با همکاری مردم قادر است تا از زد و بند های افراد فاسد جلوگیری نماید و عواید شهرداری را شفافیت ببخشد. شهردار مزار شریف در اخیر سخنان خود گفت که عواید شهرداری در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰۰ میلیون افغانی گزارش شده، که افزایشی نسبت به سال های گذشته نداشته است. از سوی، شماری از شهروندان شهر مزار شریف می گویند حکومت تا زمانی که عزم راسخ و حاکمیت قانون را اجرا و الازمی نسازد این سیستم ها فایده ای ندارد و فساد کم نخواهد شد. آنان می افزایند که عایدات خالص و ناخالص افغانستات مصرف این کشور را برآورده می کند اما فساد گسترده مانع می شود و حتی کمک های میلیاردی جهانیان کفایت نمی کند، پس مسئولین و سران حکومت باید یک باز بینی دقیق داخلی را راه اندازی کنند.