خوښ ديک ۰

ﺭﺑــــﻪ ﺭﻭﮊﻩ ﺩﻩ ﻣـــﻐﻔﺮﺕ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﺗــﯧﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ

ﺭﺑــــﻪ ﺭﻭﮊﻩ ﺩﻩ ﻣـــﻐﻔﺮﺕ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﺗــﯧﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ
ﻧﻦ ﺩﻩ ﺷــﻠﻤﻪ ﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﺗﯧــﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﺧــﻮ ﭘﻪ ﺷﻞ ﻭﺭځــﻮ ﮐﯥ ﺭﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭﻧﮑړ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﺪﺍﯾﻪ ﭘـﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ
ﺧﻮﻟﻪ ﻣﯥ ﺗړﻟﻲ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯥ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﮐړﯼ ﻧﺪﯼ
ﺭﺑـــــﻪ ﻟــــــﻪ ﻣﺎ ﺩ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ
ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺩﻭﺯﺧﻪ ﺩ ﺧـــﻼﺻﻮﻥ ﻟﺴﯿﺰﻩ ﻭﺭﺳﯿﺪﻩ
ﺩ ﺯﺍﺭﯼ ﻭﺧﺖ ﺩ ﺍﻃــــﺎﻋﺖ ﻟﺴـﯿﺰﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮﻟﻪ
ﺭﺑـﻪ ﭘـــــﻮﻫﯧږﻡ ﻣﻼﻣﺖ ﯾﻢ ﺧﻮ ﺭﺣﻤﺖ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ﺗﻪ ﻟﻮﯼ ﺑښﻮﻧﮑﯽ ﯾﯥ ﻣﻮﻻ،ﺯﻩ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ﺩ ﺗـﺎ ﺭﺿﺎ ځــــﻤﺎ ﭘـﮑﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﮐــــــــــﺮﺩګﺎﺭﻩ ﺭﺑﻪ
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺭﺿﺎ ﮐﯥ ﻫـﻢ ﺩُﻧﯿـﺎ ﻫـﻢ ﺍﺧﺮﺕ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ﺍﯼ ﺩ ﻋﺰﺕ ﺍﻭ ﺩ ﺫﻟــــﺖ ﻟﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧــــــﺪﺍﯾﻪ
ﻣــﺎﺗﻪ ﺫﻟﺖ ﻧــــﻪ ﺍﻣﺎﻥ ﺭﺍﮐړﻩ ﺯﻩ ﻋـﺰﺕ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺯﺥ ﻟـــــــﺮﯤ ﻣﺎﻟﮏ ﺩ ﺟﻨـﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ
ﺭﺑــــﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻧﻪ ﺍﻣــــﺎﻥ ﺭﺍﮐړﻩ ﺯﻩ ﺟﻨﺖ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ځﻤﺎ ﺧﺎﻟﻘﻪ ﺗــــــﻪ ﻏﻔﺎﺭ ﯾﯥ ګﻨﺎﻫــﮑﺎﺭ ﯾﻤﻪ ﺯﻩ
ﭘﻪ ﻧﺎﮐﺮﺩﻭ ﺍﻭ ګﻨﺎﻫــــــــﻮﻧـــﻮ ﻣﯥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﯾﻤﻪ ﺯﻩ
ﺭﺑــــﻪ ﺯﺍﺭۍ ﮐﻮﻡ ﺭﺳﻮﺍ ﺩ ﺁﺧـﺮﺕ ﻣﯥ ﻧـﻪ ﮐړﯤ
ﭘﻪ ﺩﯤ ډﺍډﻩ ﯾﻢ ﭼﯥ ﺑﻨﺪﻩ ﺩ ﭘﺎﮎ ﺳﺘﺎﺭ ﯾﻤﻪ ﺯﻩ
ﺭﺑــﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻧﻪ ﺩ ﺧﻼﺻﻮﻥ ﺩ ﻋــﺸﺮﯤ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺘﺎ ﺩ ﺭﺣﻤــﺖ ﺍﻭ ﻣـــﻐﻔﺮﺕ ﭘـﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﻤﻪ ﺯﻩ
ﺯﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﻣﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﺍﻭ ﺣﺸﺮ ﺳﺘﺎ ﮐﺮﻡ ﻏﻮﺍړﻣﻪ
ﭘﺮﻭﺍ ﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺩُﻧﯿﺎ ﮐﯥ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﻭ ﺯﺍﺭ ﯾﻤﻪ ﺯﻩ
 
جمعه ۱۳ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۳
د مطلب کود: 199541 په کلپبورډ کې د خبر متن کاپی
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته
ستاسو نظر *