ارسال اين مطلب به دوستان

(( رییس حج و اوقاف هرات برگزار کنندگان مدلنگ را مگس هایی قلمداد کرد که به دور از کرامت انسانی، همیشه دنبال چتلی ها و گندگی ها اند ))