ارسال اين مطلب به دوستان

(( مهاجران افغانی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند ))