ارسال اين مطلب به دوستان

(( جاغوری نیازمند ارسال تجهیزات و نیروهای بیشتر برای درازمدت است ))