ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهورغنی در نبود شماری از وکلا با افتتاح کار پارلمان؛ قانون اساسی را نقض کرده است ))