ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامعلوم بودن وضعیت سیاسی و نظامی کشور و سردرگمی سرمایه‌گذاران ))