ارسال اين مطلب به دوستان

(( اظهارات دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد ایجاد بسیج مردمی علیه تروریسم در افغانستان ))