دوستانو ته ددې مطلب لېږنه

(( بهرنۍ ښځې او سړي کولی شي له محرم پرته هوټل کې ګډې کوټې ونيسي ))