ارسال اين مطلب به دوستان

(( سقوط پیوسته مراکز ولسوالی‌های غزنی در سایه بی‌توجهی دولت ))