ارسال اين مطلب به دوستان

(( بهره برداری از دو مکتب در ولسوالی "یکاولنگ" بامیان ))