ارسال اين مطلب به دوستان

(( جلوگیری از ورود طالبان به شهر و ولسوالی های هرات در هنگام آتش بس ))