ارسال اين مطلب به دوستان

(( شمع افروزی به مناسبت یاد بود از قربانیان دهم ثور کابل در دایکندی ))