ارسال اين مطلب به دوستان

(( اجساد ۳۴ کماندو با پادرمیانی موی سفیدان به مرکز بادغیس منتقل شد ))