ارسال اين مطلب به دوستان

(( محل انتحاری دیروز کابل به روایت دوربین خبرگزاری آوا ))