ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقامات محلی هرات: گزارش مستندی که ثابت کند یکی از معتادین از اتباع ایران است، وجود ندارد ))