ارسال اين مطلب به دوستان

(( صلح با طالبان؛ از پارلمان ما تا پارلمان آنها ))