ارسال اين مطلب به دوستان

(( افغانستان از تأمین امنیت مرزهای مشترک در زمان برگزاری انتخابات پاکستان اطمینان داد ))