ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیرون کردن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، خطری جدی برای امنیت کشور محسوب می باشد ))