ارسال اين مطلب به دوستان

(( امریکا به دنبال فریب دادن مردم و حکومت افغانستان است ))