ارسال اين مطلب به دوستان

(( گفتمانی تحت عنوان وحدت و برادری اولین گام مسلمانی در هرات برگزار شد ))