ارسال اين مطلب به دوستان

(( افراد جامعه باید نسبت به سرنوشت مشترک یکدیگر حساس و بیدار باشند ))