ارسال اين مطلب به دوستان

(( نیاز دو میلیون شهروند افغانستان به کمک های غذایی و انسانی ))