ارسال اين مطلب به دوستان

(( هواداران میر رحمان رحمانی، امروز پس از ساعت ها جنجال او را به زور به کرسی ریاست مجلس نشاندند و بقیه ماجرا......... ))