ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجموع همکاران ما، درعرصه فعالیت های دینی سیاسی و ارائه خدمات فکری فرهنگی برای مردم مسلمان کشور، چون ستارگان برجسته ای، می درخشند ))