ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت دستگیری و مجازات عالمین حادثه دلخراش 7 جدی را پی گیری کند/ مردم افغانستان مراقب توطئه های تفرفه افکنانه دشمنان باشند ))