ارسال اين مطلب به دوستان

(( خبرنگاران محلی فاریاب از پوشش خبری سفر رئیس جمهور غنی محروم ماندند ))