ارسال اين مطلب به دوستان

(( آرمان های شهید کاظمی در حال تحقق است/ روی کرد اصلاح گرانه شهید کاظمی الگوی خوبی برای نسل جوان به شمار می رود ))