ارسال اين مطلب به دوستان

(( کارزار واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل اتباع، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می‌شود ))