ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم نسبت به انتخابات آینده افغانستان اعتماد ندارند/ روند این پروسه ملی از ابتدا مهندسی شده است ))