ارسال اين مطلب به دوستان

(( افغانستان؛ درمانده میان همسایه و برادر با دوست استراتژیک! ))