ارسال اين مطلب به دوستان

(( آزاد شدگان به جنگ باز می گردند؛ اوباما این را می داند! ))