ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی وضع امنیتی مرکز غزنی توسط هیأت ریاست جمهوری ))