دوستانو ته ددې مطلب لېږنه

(( دافغانستان دبرېښناشرکت رئيس:کندهار به ډېر ژر دقوي برېښنا څخه برخمن سي ))