ارسال اين مطلب به دوستان

(( طالبان به مثابه دولت؛ تعارض صلح و حاکمیت ملی ))