ارسال اين مطلب به دوستان

(( سیاسیون افغانستان از تنش خودداری کنند صلح در اولویت است ))