ارسال اين مطلب به دوستان

(( صادرات بیش از 10هزار تُن جلغوزه افغانستان به ممالک جهان تحت نام پاکستان ))