ارسال اين مطلب به دوستان

(( فقر و بیکاری، افزایش قیمت مواد اولیه، سردی زمستان و آلودگی هوا از دغدغه‌های اصلی مردم افغانستان ))