ارسال اين مطلب به دوستان

(( دومین محافظ رئیس جمهورغنی در کابل ترور شد ))