ارسال اين مطلب به دوستان

(( سیستم قضایی کشور نباید تابع مصلحت و فشار شود ))