ارسال اين مطلب به دوستان

(( از تجارت تا گدایی؛ زنان نان‌آور بسیاری از خانواده‌ها در غزنی ))