ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشته شدن ۵۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در چهار سال حکومت وحدت ملی ))