ارسال اين مطلب به دوستان

(( متولیان دین بیش از هر وقت دیگر مجهز به سلاح روز شوند ))