ارسال اين مطلب به دوستان

(( افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان و متضررشدن تاجران دوکشور ))