ارسال اين مطلب به دوستان

(( حملات لفظی جنرال دوستم به رئیس جمهور غنی و تیم دولت ساز ))