ارسال اين مطلب به دوستان

(( وعده رئیس عمومی کمیسیون انتخابات برای معترضان غزنی ))